http://www.organicroad.com.au/media/images/content/detail/wild_rice-text422.jpgبرنج وحشی

زمانی برنج بهاره در فصل پاییز برداشت شده .زمین رو دوباره آب بسته. و از زیر ساقه برنج اولین برنج جونه زده و برنج جدیدی به وجود می آید.این برنج به خاطر شرایط خوبی هوا (پاییز) و از جونه برنج برداشت می شود. بسیار خوش عطر و خوش بخت است.

1- تهیه شده از جونه برنج های بهاره.

2-خوش عطر و خوش پخت

3-در بسته بندی های شیک 1 تا 10کیلوگرمی